trang chủ 176 hạng mục kỹ thuật

176 hạng mục kỹ thuật tại Tín Phát Auto cụ thể như sau:

  • - Kiểm tra nội thất/ ngoại thất: 14 điểm
  • - Kiểm tra chức năng, hệ thống: 72 điểm
  • - Kiểm tra khoang động cơ: 11 điểm
  • - Lái thử xe: 27 điểm
  • - Kiểm tra giấy tờ xe và bộ chìa khóa: 5 điểm
  • - Kiểm tra đâm đụng: 22 điểm
  • - Kiểm tra dưới gầm: 25 điểm